Avrundning av tid för debitering och att justera debiterbar tid manuellt.