Registrera övrigt/lönekoder (traktamente och milersättning)